قدرت حل مسأله و قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های راهبران آموزشی

قدرت حل مسأله و قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های راهبران آموزشی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در اولین میز گفتگوی تخصصی در سال ۱۴۰۰ که با حضور دکتر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: قدرت حل مسأله و قدرت حرکت به سمت اهداف ترسیمی از ویژگی های مدیرانی است که به راهبران آموزشی ارتقا یافته اند.

دیدار مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان

دیدار مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان

روز گذشته محرابی مقدم، مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به همراه عظیمی ذیحساب و مدیرامرمالی سازمان و خاتمه رئیس اداره بودجه سازمان با احسان گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش استان دیدار کردند.

برگزاری جلسه بررسی راهکارهای اجرای مصوبه تفویض اختیار صدوراحکام کارگزینی توسط رئیس اداره استثنایی در استان گلستان

برگزاری جلسه بررسی راهکارهای اجرای مصوبه تفویض اختیار صدوراحکام کارگزینی توسط رئیس اداره استثنایی در استان گلستان

با حضور مدیرکل توسعه مدیریت و پشتیبانی و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل استان گلستان جلسه بررسی راهکارهای اجرای مصوبه تفویض اختیار صدور احکام کارگزینی توسط رئیس اداره استثنایی استان برگزار شد.