برای ارتباط با حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان استثنایی ، فرم ارتباط با ما به آدرس  http://csdeo.ir/relation  را با دقت تکمیل نمایید . 

نکته مهم : نوع درخواست را حتما ارتباط با معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انتخاب نمایید . 

پس از ثبت فرم به شما کد رهگیری داده می شود. شما میتوانید نتیجه درخواست خود را از با کلیک اینجا، پیگیری نمایید . لطفا در حفظ و نگهداری کد رهگیری خود کوشا باشید.

 

تلفن اصلی سازمان :  66970455 شماره داخلی واحد مربوطه، از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

سمت

داخلی

مستقیم

نمابر

دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

1264- 1095

66971428

66971437

ذی‌حساب سازمان و مدیر امور مالی

1095

66970824

 

کارشناس حقوق

1261

66971636

 

کارشناس اعتبارات و رسیدگی به اسناد حسابداری

1263

 

 

کارشناس بودجه و تشکیلات

1262

 

 

دیوان محاسبات

1144

 

 

رئیس بودجه و حسابداری

1038-1135

66970761

 

کارشناس امور حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان

1272

 

 

کارشناس امور مالی

1269

66790862

 

کارشناس رفاه و تعاون

1054

66953306

 

کارشناس امین اموال

1001

 

 

کارشناس انباردار

1000

 

 

کارشناس پشتیبانی

1000

 

 

آبدارخانه طبقه دوم

1300

 

 

مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

1029

 

 

سرپرست اداره امور اداری و منابع انسانی

1026

66953306

 

کارشناس امور اداری و منابع انسانی

1030

 

کارشناس برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی

1128

 

 

کارشناس جذب آموزش نیروی انسانی

1028

 

 

کارشناس دبیرخانه و بایگانی

1337

 

66970778

(میز خدمت)

1338

 

رئیس اداره پشتیبانی، چاپ و انتشارات

1064-1020

66971324

66971324

کارپرداز و تدارکات

2000-1023

66971708

 

تدارکات و نقلیه

1241

 

 

مصحح بریل

1226

 

 

تصحیح و مناسب‌سازی بریل

1226

 

 

چاپخانه بریل

1248- 1221

66953267

66953267

استودیو

1247

 

 

پشتیبانی

1142

 

 

تأسیسات

1250

 

 

آبدارخانه طبقه همکف

1031