در اختیار قرار دادن منابع مالی لازم برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری های سراسر کشور در قانون بودجه سال 1402

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر طریفی حسینی معاون وزیر و رئیس این سازمان در برنامه گفتگویی سلام خبرنگار شبکه خبر درباره موضوع ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیازهای ویژه بیان داشت: موضوع ایاب و ذهاب با توجه به اینکه ما در سطح شهرها تعداد زیادی مدرسه استثنایی نداریم، ما حدود 1750 مدرسه استثنایی در سطح کشور داریم که عمدتا به صورت مجتمعی اداره می شوند و باید دسترسی دانش آموزان به این مدارس تسهیل شود ایاب و ذهاب مناسب سازی شده ویژه این دانش آموزان  کمک می کند به پوشش تحصیلی این بچه ها. تا الان این طور بوده است که یک بخشی را خانواده ها و بخشی را خود آموزش و پرورش و بخشی را خیرین کمک می کردند و در بعضی از استان ها شهرداری ها هم به ما کمک می کردند مثل شهر تهران که من جا دارد تشکر کنم از شهرداری تهران و همینطور شورای اسلامی شهر تهران که الان 6 ، 7 سال است این کار را انجام می دهد. یک اتفاق خیلی خوب که کمک کرد و جا دارد من تشکر کنم از  مجلس شورای اسلامی این بود که امسال در بند «د» تبصره 5 بودجه سال 1402 بندی را قرار دادند که در بحث توسعه حمل و نقل عمومی داخل شهری بحث ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی را هم در کنار این موضوع قرار دادند و حدود 18000 میلیارد تومان منابعی را قالب انتشار اوراق در اختیار گذاشتند که شهرداری با هماهنگی وزارت کشور بتواند این کارها را انجام دهد انتظار ما این است که امسال ان شاالله بابت ایاب و ذهاب دانش آموزان در سطح کشور با این اقدامی که انجام شده ما دیگر مشکلی نداشته باشیم.

کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید