مستند خبری فرآیند چاپ کتاب های بریل و کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی

بر اساس بند 5 ماده 3 اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی، یکی از وظایف این سازمان تهیه کتب درسی، برنامه آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی است؛ در این راستا یکی از امور مهمی که توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی انجام می شود تهیه کتاب های درسی برای گروه‌های مختلف دانش‌آموزان استثنایی از قبیل چاپ کتاب های بریل، تهیه کتاب های درشت خط و همچنین تدوین و تالیف کتاب درسی برای برخی از گروه های دانش آموزی استثنایی است.

در این مستند خبری به فرآیند تهیه ی این کتاب ها و برنامه ی سازمان در این زمینه پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید